Časté dotazy

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Zkuste to tady.

Faktury a platby

Vámi zvolená platební metoda úhrady záloh je vždy uvedena v plánu záloh a zálohové faktuře. Variabilním symbolem pro úhradu záloh je vždy číslo zákaznického účtu. První zálohová faktura obsahuje i složenku. Složenku však uhraďte pouze tehdy, pokud jste si zvolili jako platební metodu úhrady záloh formou poštovní poukázky. Pokud jste si zvolili jinou platební metodu, např. SIPO či inkaso z bankovního účtu, složenku neplaťte!

V případě, že očekáváte podstatnou změnu ve vaší energetické spotřebě, můžete změnit výši předepsaných záloh v naší webové aplikace či prostřednictvím svého konzultanta.

Smlouva

Klientem se můžete stát výhradně až po schůzce s některým z našich konzultantů. Schůzka probíhá osobně. Pokud žádného konzultanta neznáte, tak se zeptejte osoby, která Vám náš produkt doporučila.

Došlo u Vás ke změně identifikačního či kontaktního údaje uvedeného na smlouvě? Aktualizaci těchto údajů můžete provést sami přímo v naší webové aplikaci, případně nás kontaktujte na zákaznické lince +420 260 260 260. Dále můžete své žádosti zasílat na adresu info@prvnirodinna.cz či Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1—Staré Město. Zároveň nezapomeňte k vaší žádosti přiložit potřebné doklady potvrzující změnu údajů.

V případě přepisu odběrného místa nebo přepisu či ukončení smlouvy (např. z důvodu stěhování, úmrtí původního zákazníka) kontaktujte svého konzultanta, případně naši zákaznickou linku +420 260 260 260.

Technické informace

Přibližně 40 % silová elektřina. Cenu stanovuje Váš dodavatel energie. Tuto část můžete jako zákazník ovlivnit. Skládá se z pevné ceny za měsíc, ceny elektřiny ve vysokém tarifu a ceny elektřiny v nízkém tarifu.

Přibližně 59 % distribuce elektřiny. Regulovaná část ceny, zákazník ji nemůže ovlivnit. Skládá se z měsíčního platu za rezervovaný příkon, ceny za distribuované množství elektřiny, ceny systémových služeb, ceny na podporu výkupu elektřiny a ceny za zúčtování operátora trhu energie.

Přibližně 1 % daň z elektřiny. Jedná se o tzv. ekologickou daň vyplývající ze závazků vůči Evropské unii.

Pozn.: Procentuální rozložení je orientační a jedná se o čistě informativní údaj, který se může v některých případech lišit.

Přehledné vysvětlení najdete také na stránkách našeho produktu Energie z burzy.

Přibližně 75 % odebraný zemní plyn. Cenu stanovuje Váš dodavatel energie. Tuto část můžete jako zákazník ovlivnit. Skládá se z ceny za odebraný zemní plyn a stálého měsíčního platu.

Přibližně 25 % distribuce plynu. Regulovaná část ceny, zákazník ji nemůže ovlivnit. Skládá se z ceny za služby operátora trhu energií, pevné ceny za odebraný zemní plyn a stálého měsíčního platu.

Daň z plynu. Daň je stanovena zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Od placení jsou všechny domácnosti osvobozeny.

Pozn.: Procentuální rozložení je orientační a jedná se o čistě informativní údaj, který se může v některých případech lišit.

Přehledné vysvětlení najdete také na stránkách našeho produktu Energie z burzy.

HDO neboli Hromadné dálkové ovládání umožňuje Vašemu zařízení využívat nízký tarif. Časy spínání HDO tak rozumíme přepnutí elektroměru z vysokého na nízký tarif. Režim spínání nízkého tarifu řídí příslušný distributor. Konkrétní časy spínání pro Vaše odběrné místo najdete na stránkách distributora.

Reklamace a stížnosti

V případě úniku plynu, výpadku dodávek elektrické energie či poruchy spínání HDO kontaktujte provozovatele distribuční soustavy, který je dle energetické legislativy zodpovědný za funkčnost měřidla ve Vašem distribučním území.

Pokud nejste spokojeni s některou z našich služeb, máte právo uplatnit reklamaci. Reklamaci můžete uplatnit u svého konzultanta, dále též prostřednictvím webové aplikace, e-mailem na adrese info@prvnirodinna.cz či dopisem na adresu Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1—Staré Město.